• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

Deklaracja dostępności Strony internetowej / Biuletynu informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie http://www.spskarzyn.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 15.03.2021 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 15.03.2021 r. posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

 

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:
  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości czcionek
 • zmiana odstępów w czcionce

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły
 • E-mail:  sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 63) 288 68 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego   w Skarżynie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie
  Skarżyn 26a, 
  62-704 Kawęczyn
 • E-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 63) 288 68 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie  jest usytułowane od  strony wschodniej. Od strony południowej czyli od strony placu zabaw i boiska szkolnego przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma windy, która umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy bramie wjazdowej na teren placu zabaw przy szkole znajduje się zatoka na cztery miejsca umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku takiej konieczności istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

7. Informacje na temat dostępności architektonicznej udziela dyrektor oraz sekretariat szkoły.

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook