• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2022 - 2023

 

      - 31 październik 2022 r.

      - 2 maja 2023 r.

      - 23, 24, 25 maja 2023 r. 

      - 26 maja 2023r.

      - 1 czerwca 2023 r.

      - 9 czerwca 2023 r.

      - Rekolekcje wielkopostne – w zależności od ustalonego terminu  ( marzec 2023 r.) § 1 ust.1 pkt. 6  rozporządzenia MEN

        z dnia 7 czerwca  2017r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  i 

        szkołach      (DZ. U. z 2017r.  poz. 1147)

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook