• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2023 - 2024

 

     

     *  2 listopad 2023 r.

     *  22 grudnia 2023 r.

     *  29,30 kwietnia 2024

     * 2 maja 2024 r.,

     * 31 maja 2024 r.,

     * 7 czerwca 2024 r.

     *  Rekolekcje wielkopostne – w zależności od ustalonego terminu  ( marzec 2024 r.) § 1 ust.1 pkt. 6  rozporządzenia MEN

        z dnia 7 czerwca  2017r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

        i szkołach (DZ. U. z 2017r.  poz. 1147)

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook