• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Szkoła Podstawowa im. pułkownika  pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie jest najmniejszą z placówek oświatowych gminy Kawęczyn.
Historia placówki sięga czasów zaboru rosyjskiego. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Skarżyn, Marcjanów, Będziechów, Stanisława, Skarżyn Kolonia oraz część miejscowości Nowy Świat i Czachulec Stary. 
Baza lokalowa szkoły – zmodernizowana w 1996 roku w wyniku przeprowadzonej rozbudowy – zaspokaja potrzeby wszystkich użytkowników.
Funkcję dyrektora placówki sprawuje: 
mgr Krzysztof Jesionek
W szkole jest osiem szkolnych oddziałów  i dwa oddziały przedszkolne, do których poza dziećmi sześcioletnimi uczęszcza grupa dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Większość nauczycieli dysponuje dodatkowymi specjalizacjami.
W szkole mieści się Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook