• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

W czwartek 16 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie odbyło się podsumowanie XXIV Gminnego Konkursu Profilaktycznego „TATO, MAMO – NIE PIJ! NIE PAL!”. Konkurs ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności twórczej wśród uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez uczestników skeczu lub przedstawienia do hasła „Rodzina bez nałogów”.

Komisja konkursu w składzie: p. Krystyna Skonieczna - przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, p. Nikola Pluta – szkolny psycholog oraz p. Krzysztof Jesionek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie przyznała:

I miejsce Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych

II miejsce otrzymały: Szkoła Podstawowa w Skarżynie, Szkoła Podstawowa w Kawęczynie oraz Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dyrektor szkoły p. Krzysztof Jesionek złożył również podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu na ręce ich opiekunów: p. Urszuli Jarentowskiej, p. Annie Milewskiej-Inglot, p. Elżbiecie Szymanowskiej, p. Magdalenie Czerniak, p. Agnieszce Deszcz oraz p. Milenie Mące.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie.

Podczas tegorocznego konkursu odbyły się także dwie prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień przeprowadzone przez panie: Krystynę Skonieczną oraz Nikolę Plutę.

          Zwieńczeniem konkursu był słodki poczęstunek dla uczestników, ich opiekunów oraz  zaproszonych gości.

          Składamy serdeczne podziękowania  uczestnikom, rodzicom i opiekunom za wkład włożony w przygotowanie skeczów i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Magdalena Czerniak

Agnieszka Deszcz

Milena Mąka

 

 1DSC03085DSC03091DSC03092DSC03093DSC03103DSC03106DSC03113DSC03115DSC03122DSC03123DSC03127DSC03130DSC03131DSC03133DSC03134DSC03135DSC03136DSC03140DSC03144DSC03162DSC03163DSC03165DSC03168DSC03171DSC03172DSC03176DSC03178DSC03182DSC03185DSC03191DSC03193DSC03196DSC03197DSC03198DSC03202DSC03203DSC03205DSC03209DSC03211DSC03214DSC03216DSC03219DSC03226DSC03228DSC03230DSC03234DSC03236DSC03239DSC03242DSC03247DSC03248DSC03249

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook