• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

ŚLUBOWANIE  I  PASOWANIE  UCZNIÓW  KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PŁK PIL. ST. J. SKARZYŃSKIEGO

W SKARŻYNIE

W dniu 19 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarzynie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I. Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych gości: p. Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, p. Grażyna Piąstka -  przedstawiciel Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, ksiądz Piotr Bamberski – proboszcz Parafii Przespolew oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej  zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności w przygotowanym programie artystycznym.. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania każdy z pierwszoklasistów został pasowany przez dyrektora szkoły p. Krzysztofa Jesionka  na ucznia Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Po akcie pasowania nastąpiły okolicznościowe przemówienia, składanie życzeń oraz wręczanie pamiątkowych upominków. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, którym serdecznie dziękujemy za ogromne wsparcie i zaangażowanie. Ten dzień na długo zostanie w pamięci wszystkich, a szczególnie uczniów klasy I naszej szkoły.

Agnieszka Deszcz

11 21 322 22 333 3456788 28 399 214161819202121 221 3222324252627667789

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook