"NASZE DZIECI - NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Drukuj

„ NASZE DZIECI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ –

PROJEKT DLA SZKÓŁ GMINY KAWĘCZYN ”

W okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2014r. w szkole realizowany jest projekt pt. „ Nasze dzieci – nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn ” w ramach którego uczniowie mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach trzech bloków tematycznych:

1. Program wyrównawczy skierowany do uczniów z problemami

w nauce w zakres, którego wchodzą zajęcia z:

·         języka polskiego

·         matematyki

·         ortografii

·         techniki pamięci

2. Program dla dzieci uzdolnionych obejmuje:

·         zajęcia matematyczno - przyrodnicze,

·         zajęcia informatyczne,

·         zajęcia artystyczne,

·         kurs z języka angielskiego.

3. Program osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych.