Pracownicy obsługi Drukuj
Sekretariat Szkoły :
  • p. Grażyna Jasiak

Pracownicy obsługi:
  • p. Elżbieta Piestrzyńska
  • p. Małgorzata Witaszczyk
  • p. Tomasz Bronszewski
  •