Aktualnosci
Dzień Babci i Dziadka w Skarżynie PDF Drukuj Email
Read more

W dniu 6 lutego 2015 roku pod hasłem „Babciu, Dziadku kochamy Was” w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Wspomniane święto od wielu już lat na stałe wpisane jest w kalendarz uroczystości szkolnych i cieszy się dużą popularnością wśród Seniorów.

W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy uczniowie z klas I – VI, dzieci z oddziału przedszkolnego, Pani dyrektor Maria Antoszczyk, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. Dużą pomocą służyli także rodzice uczniów i dzieci.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Seniorzy oraz pensjonariusze wraz
z opiekunem z DPS-u w Liskowie. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów grono przybyłych gości z roku na rok powiększa się. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 100 babć
i dziadziusiów.

Uczniowie z klas I – VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawili bogaty program artystyczny w którym nie zabrakło recytacji wiersz i śpiewu piosenek. Występ wywołał wśród zebranych gości radość i wzruszenie. Gromkimi brawami podziękowali oni swoim wnukom za występy.

Po występie uczniów głos zabrała Pani dyrektor Maria Antoszczyk, która w imieniu swoim oraz pracowników życzyła  zebranym gościom dużo zdrowia i radości na każdy nadchodzący dzień. Następnie uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego obdarowały swoje babcie oraz dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami. Po części artystycznej zaproszono wszystkich gości na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice.

 

Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie w pamięci zarówno dziadków, jak
i dzieci.


Więcej…
 
Jasełka PDF Drukuj Email
Read more

               W dniu 19 grudnia 2014 roku z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy I wystawili Jasełka dla całej społeczności szkolnej. Na uroczystości obecni byli również rodzice pierwszoklasistów. Mali aktorzy wcielili się w role: Maryi, Józefa, Aniołów, Trzech Króli i pasterzy, którzy czuwali przy żłóbku Jezusa. Scenariusz dopełniły kolędy śpiewane przez uczniów z klas III, IV, V oraz VI. Po występie publiczność nagrodziła dzieci gorącymi oklaskami. Przedstawienie wprowadziło wszystkich z bożonarodzeniowy nastrój.
Na zakończenie przedstawienia uczennica klasy I oraz pani dyrektor złożyły wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Organizatorką przedstawienia była p. Agnieszka Deszcz oraz p. Krzysztof Jesionek.

A. D.

Więcej…
 
Wycieczka do Kruszwicy i Torunia PDF Drukuj Email
Read more

08.11.2014 roku uczniowie naszej szkoły z klas I-VI udali się na wycieczkę do Kruszwicy
i Torunia. Najpierw odwiedziliśmy Kruszwicę. Niebywałą atrakcją był rejs statkiem
po jeziorze Gopło. Następnie zwiedziliśmy Mysią Wieżę, podziwialiśmy panoramę Kruszwicy oraz wysłuchaliśmy interesującej historii o królu Popielu. Prawie wszyscy zakupili tam drobne pamiątki. Później pojechaliśmy do Torunia. Po obiedzie i krótkim spacerze przez miasto udaliśmy się do Muzeum Żywego Piernika. Tam wszyscy wzięli udział w pieczeniu pierników oraz zapoznali się z historią Torunia. Praktyczne pieczenie poprzedzały kursy czeladnicze. Cała grupa nabyła umiejętności tradycyjnego pieczenia pierników- świadczy
o tym certyfikat wydany przez mistrzów piernikowego rzemiosła. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy późnym wieczorem do szkoły. Opiekunami podczas wycieczki były panie: B. Goślińska, B. Ryśkiewicz, A. Dzikowska. R. Goślińska.


A. Dz.

Więcej…
 
"Tato, mamo - nie pij ! nie pal!" PDF Drukuj Email
XV Gminny Konkurs Profilaktyczny „Tato, mamo – nie pij ! nie pal!” w Skarżynie

Szkoła w Skarżynie już po raz piętnasty 19.11.2014r. przeprowadziła akcję związaną
z profilaktyką antynikotynową pod hasłem „Tato, mamo – nie pij ! nie pal!” . W tym roku odbył się konkurs plastyczny, do którego przystąpili uczniowie klas I – VI wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Kawęczyn. Celem  akcji jest propagowanie zdrowego stylu życia  bez nałogów  i uzależnień. Organizacją  konkursu   od lat zajmuje się  p. Renata Goślińska. Prace uczniów oceniało Jury w składzie: p. Alfred Rajczyk – Dyrektor SANEPIDU w Turku, p. Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, p. Jarosław Król – doktor z Ośrodka Zdrowia w Tokarach, p. Lidia Baraniecka  - pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPIDU w Turku,  p. Iwona Krajewska – sekretarz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie. Do konkursu zakwalifikowano 23 prace. Komisja po ocenie prac podjęła decyzję o nagrodzeniu wszystkich prac. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie. Uczniowie otrzymali cenne nagrody w postaci ciekawych pozycji książkowych    i pamiątkowe dyplomy. Podziękowania wręczono również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.


Więcej…
 
Turniej "Zdrowo i ekologicznie" PDF Drukuj Email
Read more

"Zdrowo i ekologicznie"

 Turniej „Zdrowo i ekologicznie” składał się z kilku części:

 •  konkursu literackiego na wiersz lub opowiadanie o tematyce prozdrowotnej
  i proekologicznej,
 • konkursu „Coś z niczego”, polegającego na wykonaniu rzeźby z różnego rodzaju odpadów,
 • konkursu wiedzy o zdrowiu i ekologii.  

13 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Skarżynie spotkali się młodzi ekolodzy ze szkół podstawowych gminy Kawęczyn oraz zaproszeni goście – jurorzy:

 • p. Agnieszka Sasiak – ds. ochrony środowiska w gminie Kawęczyn,
 • p. Halina Górska – radna, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej                     w Skarżynie,
 • p. Bożena Tobijas – prezes Skarżyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Szkolnych,
 • p. Urszula Augustyniak – pielęgniarka szkolna. 

W czasie turnieju trzyosobowe drużyny uczniów z poszczególnych szkół wzięły udział

w konkursach wiedzowo – sprawnościowych, które polegały na:

 • układaniu puzzli, z informacjami o korzyściach płynących ze zbiórki makulatury,
 • tworzeniu z rozsypanki wyrazowej ekologicznych haseł,
 • poszukiwaniu ukrytych w zdaniach nazw roślin i zwierząt,
 • przyporządkowywaniu nazw odpadów do odpowiednich kolorów worków, zgodnie       z zasadami obowiązującymi w naszej gminie oraz rozwiązywaniu testu . 

Po godzinnych zmaganiach i krótkiej przerwie śniadaniowej nastąpiło uroczyste podsumowanie turnieju: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i podziękowań dla drużyn
i ich opiekunów.

Prace nadesłane na konkurs literacki oceniło jury złożone z nauczycieli języka polskiego, 

w składzie: Angelika Dzikowska, Violetta Kończak, Katarzyna Linka i Beata Ryśkiewicz.

Więcej…
 
Ślubowanie klasy I PDF Drukuj Email
Read more

22 października 2014 r. odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I. Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych gości: p. Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, p. Halina Górska – Radna Gminy Kawęczyn, emerytowana nauczycielka naszej szkoły, p. Jan Tygielski -  prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, ksiądz Piotr Bamberski – proboszcz Parafii Przespolew oraz funkcjonariusze policji. Najważniejszymi bohaterami uroczystości były dzieci z oddziału przedszkolnego. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała p. Beata Ryśkiewicz. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawy program artystyczny.  Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu, uczniowie złożyli ślubowanie, a ich rodzice przyrzeczenie.  Następnie każdy z 16 pierwszoklasistów został pasowany na ucznia Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie.  Tego aktu dokonała p. Beata Ryśkiewicz. Po akcie pasowania nastąpiło składanie życzeń oraz wręczanie upominków dla uczniów klasy pierwszej od ich rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszonych gości. Oficjalna część uroczystości zakończyła się prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa drogowego, którą poprowadzili funkcjonariusze policji. Niespodzianką były prezenty w postaci odblaskowych kamizelek dla wszystkich pierwszaków. 

A.D.

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Read more

Dziękujemy za wasz trud, troskę i cierpliwość

   14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym uczniowie odtworzyli - słowem, gestem i piosenką - klimat szkolnego  życia.  W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę. Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce dyrektora szkoły kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Na spotkaniu z wychowawcami w klasach uczniowie dziękowali nauczycielom za wysiłek włożony w ich edukację. 

R.G.

Więcej…
 
 Witaj szkoło! PDF Drukuj Email
Read more

 Witaj szkoło!

Drugiego września wypoczęci i radośni uczniowie oraz troszeczkę przestraszone przedszkolaki wyczekiwały pierwszego dzwonka. Uroczystość rozpoczęto zgłoszeniem dyrektorowi szkoły – p. Beacie Ryśkiewicz przez uczennicę klasy III gotowości uczniów Szkoły Podstawowej w Skarżynie do apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z ceremoniałem szkoły wprowadzono poczet flagowy i odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor szkoły powitała wszystkich przybyłych na uroczystość: gości, rodziców, uczniów, a w szczególności dzieci, które będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego. Dyrektor szkoły przedstawiła grono pedagogiczne, wychowawców klas, omówiła bieżące sprawy szkoły. Odczytane zostały pisma minister oświaty i wielkopolskiej kurator oświaty.

W uroczystości wziął również udział przedstawiciel władz lokalnych p. Jerzy Jacek, który życzył pani dyrektor, nauczycielom i uczniom samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie uczniowie i przedszkolaki rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

 

R.G.

Więcej…
 
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 PDF Drukuj Email
Read more

W dniu 27.06.2014r. w Szkole Podstawowej W Skarżynie nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Jak corocznie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we mszy świętej
o godzinie 830. Zakończenie roku rozpoczęło się o godz. 930 wejściem pocztu flagowego oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor szkoły p. Beata Ryśkiewicz przywitała przedstawicieli władz gminnych: wójta p. J. Nowaka i przewodniczącego Rady Gminy
p. P. Geblera oraz ks. Piotra Bamberskiego, p. Marię Antoszczyk dyrektora szkoły, radną Gminy p. Halinę Górską oraz nauczycieli, rodziców i uczniów. Przedstawiła wydarzenia szkolne oraz osiągnięcia uczniów w ciągu roku szkolnego. Wójt p. Jan Nowak podziękował za zaproszenie oraz wręczył nagrodę pieniężną i dyplom dla absolwentki klasy VI Weronikii Oickiej za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. W/w nagroda została ufundowana po raz kolejny ze środków Urzędu Gminy w Kaweczynie. Dyrektor w obecności wychowawców wręczyła nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uczniowie klasy szóstej zaprezentowali część artystyczną, która nie obyła się bez wzruszeń ze strony uczniów i nauczycieli. Dyrektor szkoły na zakończenie życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wesołych i bezpiecznych wakacji.

 

                                                                                                                        R.G.

Więcej…
 
IV Gminny Rajd Ekologiczny „Kawęczyn – Skarżyn 2014” PDF Drukuj Email
Read more

Dobry humor i piękna pogoda towarzyszyła 7 czerwca 2014 r. uczestnikom IV Gminnego Rajdu Ekologicznego, który rozpoczął się w Kawęczynie, a zakończył w Skarżynie. Ponad stuosobowa grupa chętnych do wędrówki drogami i ścieżkami naszej gminy spotkała się przy Zespole Szkół w Kawęczynie, by wyruszyć na 7 – kilometrową wędrówkę. Było to 10 drużyn ze wszystkich szkół gminy Kawęczyn, które pod opieką swoich nauczycieli zadeklarowały udział w tej imprezie. Na trasie rajdu obok wiatraka w Marcjanowie miał miejsce pierwszy z rajdowych konkursów, polegający na wykonaniu przy pomocy węgla rysunkowego pracy plastycznej z wiatrakiem w roli głównej. Kolejne konkursy odbyły się po przybyciu na metę rajdu znajdującą się w sali OSP Skarżyn. Polegały one na wykonaniu 5 zadań sprawnościowych z domowymi odpadami. Uczestnicy rajdu mieli również okazję wziąć udział w przeróżnych atrakcjach zorganizowanego w tym dniu Festynu rodzinnego.

Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez drużyny we wszystkich konkurencjach, koordynator rajdu – Elżbieta Linka ogłosiła wyniki, a panie:  Beata Ryśkiewicz – dyrektor szkoły i Edyta Balcerzak – przedstawiciel Urzędu Gminy w Kawęczynie, wręczyły wszystkim uczestnikom i opiekunkom dyplomy, nagrody książkowe i podziękowania.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL