Konkurs Języka angielskiego "Easy Grammar" PDF Drukuj Email

Dnia 29 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Easy Grammar”. Patronat nad konkursem objęło Wydawnictwo Macmillan. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych, a szczególnie wiadomości gramatyczno leksykalnych.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV-VII  szkół podstawowych z terenu naszej gminy, po jednym uczestniku w danej kategorii wiekowej (z każdej klasy po jednej osobie). Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się bardzo wysokim i wyrównanym poziomem wiedzy. Uczniowie z naszej szkoły Maciej Witaszczyk zajął III miejsce w kategorii klas IV-V i Filip Kalinowski również III miejsce w kategorii klas VI-VII. Laureaci konkursu za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymali książkę i drobne upominki reklamowe wydawnictwa Macmillan, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplom uczestnictwa.

Magdalena Czerniak