Szkoła Promująca ZdrowieSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PDF Drukuj Email

W ramach trzyletniego okresu przygotowawczego w naszej szkole ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie za problem priorytetowy

 uznaliśmy poprawę świadomości i sposobu odżywiania, stanu higieny oraz zwiększenie aktywności fizycznej uczniów. Jako temat diagnozowanego problemu zaproponowaliśmy: „Właściwe odżywianie, higiena i aktywność fizyczna – receptą na zdrowie”.

Za najważniejsze zadanie do realizacji przyjęliśmy propagowanie zdrowego stylu życia poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, prawidłowym odżywianiu, właściwych nawykach higienicznych oraz pozytywnym wpływie ruchu, rekreacji i uprawianiu sportu na zdrowie

i rozwój młodego organizmu.

Więcej…
 
Szkoła Podstawowa w Skarżynie Szkołą Promującą Zdrowie PDF Drukuj Email

   
11 grudnia w Szkole Podstawowej w Skarżynie miała miejsce wizyta studyjna 

w ramach podsumowania projektu ”Szkoła Promująca Zdrowie”, do którego placówka przystąpiła w 2007 roku. Spełniła wymogi przewidziane w okresie przygotowawczym do przyjęcia szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uwieńczyła sukcesem podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia wśród szkolnej społeczności. W trakcie wizyty studyjnej zaprezentowano dorobek okresu przygotowawczego w formie prezentacji multimedialnej, część artystyczną uczniów o tematyce prozdrowotnej, dokumentację formalną i fotograficzną, potwierdzającą realizację zaplanowanych działań prozdrowotnych. W gusta gości trafiła degustacja zdrowej żywności, estetyczny stół

i kolorowe pyszności oczarowały gości. W części artystycznej szczególny zachwyt wzbudził występ Kabaretu Doktora Zdrówko. Podczas wizyty goście mogli również skorzystać

z szybkiej konsultacji lekarskiej i otrzymać receptę na zdrowie. Końcowym etapem wizyty była dyskusja podsumowująca i zawierająca ocenę  dorobku szkoły w zakresie promocji zdrowia. Wszyscy uczestnicy wizyty zgodnie podkreślali ciekawe i twórcze pomysły, sposoby i formy realizacji projektu. W wyniku wizyty studyjnej szkoła nasza została przyjęta do  Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.