Informacja dla rodziców PDF Drukuj Email
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice uczniów mają możliwość zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi
z poszczególnych przedmiotów, sposobami i kryteriami oceniania oraz procedurami
odwoławczymi u wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotu w czasie dyżuru
lub indywidualnych konsultacji.