Nasza Szkoła PDF Drukuj Email

NASZA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa im. pułkownika  pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie jest najmniejszą z placówek oświatowych gminy Kawęczyn.
Historia placówki sięga czasów zaboru rosyjskiego. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Skarżyn, Marcjanów, Będziechów, Stanisława, Skarżyn Kolonia oraz część miejscowości Nowy Świat i Czachulec Stary. 
Baza lokalowa szkoły – zmodernizowana w 1996 roku w wyniku przeprowadzonej rozbudowy – zaspokaja potrzeby wszystkich użytkowników.
Funkcję dyrektora placówki sprawuje: 
mgr Krzysztof Jesionek
W szkole jest osiem szkolnych oddziałów  i dwa oddziały przedszkolne, do których poza dziećmi sześcioletnimi uczęszcza grupa dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich.

 

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Większość nauczycieli dysponuje dodatkowymi specjalizacjami.
W szkole mieści się Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej


Prezentacja szkoły do pobrania