Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej PDF Drukuj Email

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Skarżynie:

 

- prowadzi działalność edukacyjną dzieci i dorosłych poprzez dzieci, np.:

- na zebraniach ogólnych z rodzicami uczniowie zaprezentowali

sposoby postępowania z ZSEE czyli zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym,

- przedstawili inscenizację „SOS mieszkańców płonącej łąki”

na sesji Rady Gminy Kawęczyn i na zebraniu z rodzicami,

- na imprezach szkolnych i pozaszkolnych członkowie szkolnego

klubu ekologicznego rozdawali ulotki o treściach proekologicznych,

- opracowane ulotki umieszczone zostały w gminnej gazecie „Kawęczyniak”,

- opracowuje i wydaje ulotki i foldery o tematyce proekologicznej, np.:

-  „STOP SPALANIU ŚMIECI I WYPALANIU TRAW!”

-  „Śmieci mniej – Ziemi lżej”

-  „Dlaczego powinniśmy dbać o lasy?”

-  „2010 – ROK BIORÓŻNORODNOŚCI”

-  „Rok 2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasów”

- współorganizuje akcje i imprezy ekologiczne, np.:

-  Sprzątanie Świata,

-  Święto Drzewa,

-  Dzień Ziemi,

- organizuje rajdy piesze i rowerowe,

 

- propaguje ekologiczne zachowania, np.:

-  zbieranie zużytych baterii,

- organizuje wyjazdy na „zielone lekcje”, np. do :

-  salki edukacyjnej Nadleśnictwa Turek,

-  Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,

-  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,

- realizuje projekty, np.:

-  „Cykl działań proekologicznych Jak gmina i dzieci pokonują śmieci?”

Cykl działań proekologicznych - prezentacja do pobrania